Zwycięzcy Hosanna Festiwal

2020

Zwycięzcy XVII edycji Hosanna Festiwal

GRAND PRIX- zespół Igramy z Pokusą

I miejsce- Nieboskłonni

II miejsce- Monika Giergiel z zespołem

III miejsce- owoc uKORZENIA

Wyróżnienie- Anna Maliszewska i Gabriela Pliszka- Kraska, Holy S.

Nagroda publiczności- zespół Holy S.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com