Zgłoś się do konkursu

Nadszedł ten dzień - rozpoczynamy zgłoszenia do XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival.

Jak możesz się zgłosić?

Należy przesłać nagrania piosenek o tematyce chrześcijańskiej w dowolnym języku poprzez formularz (link poniżej).

  • kategorie: soliści i zespoły
  • brak ograniczeń wiekowych

Szczegóły znajdują się w filmie oraz na stronie internetowej  

Formularza zgłoszeniowy Regulamin

To co, widzimy się we wrześniu?  


—————
The day has come. We are opening registration for the XXX International Christian Music Festival Hosanna Festival.

How can you apply?  

You need to send recordings of   Christian songs in any language by the application form (link below)

  • categories: solists and bands
  • no age limits

Details can be found in the video above (english subtitles) and on our website.

Application form Statute

So, see you in September?  

#30latHosannaFestival
#30latKSMDiecezjiSiedleckiej
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com